RestQR elektronisk registrering af gæster for restauranter, caféer og barer

RestQR digitalt værktøj til elektronisk smitteopsporing

Scan med QR for at hjælpe med smittesporing

Formålet med RestQR

RestQR digital og elektronisk registrering i restauranter, caféer og barer er udviklet til smitteopsporing og kontaktopsporing. Det skal hjælpe i kampen mod Corona / Covid19

RestQR digital og elektronisk registrering  i restauranter, caféer og barer til lettere smittesporing af dine gæster, gør sundhedsmyndighedernes smitteopsporing og kontaktopsporing nemt og effektivt.

RestQR digital og elektronisk registrering til smitteopsporing og kontaktopsporing, gør sundhedsmyndighedernes arbejde betydeligt lettere under Corona. RestQR digital registrering til smitteopsporing er udviklet med særlig fokus på restauranter, caféer og barer til hjælp med smittesporing. Det er let. Scan QR-koden og check-in. Den digitale registrering skal hjælpe café- og restaurationsbranchen med de udfordringer der er i kølevandet på Covid19. RestQR er udviklet efter råd fra sundhedsmyndighederne og Datatilsynet.

Registrering sker allerede i udlandet

Udviklingen i flere europæiske lande viser, at der er stigende tendens til at caféer, restaurationer og barer skal registrere besøgende gæster for at lette sundhedsmyndighedernes smittesporing. I f.eks. Tyskland udleveres registreringsskemaer i caféer og restaurationer til smittesporing og kontaktopsporing, der skal udfyldes manuelt af gæsterne og efterlader virksomheden med øget håndteringsarbejde af udlevering, indsamling og sikker opbevaring af data. Med RestQR digital og elektronisk registrering til smitteopsporing kommer vi denne tendens i forkøbet. Elektronisk registrering automatiserer registreringen. Det gør tingene lettere – både for dig , dit personale og dine besøgende gæster.

Hvordan fungerer RestQR smittesporing og kontaktsporing

Det er kun den juridisk ansvarlige, der kan oprette virksomheden til RestQR i forbindelse med smittesporing. Ved oprettelsen genereres en unik QR-kode, der er knyttet til en krypterede serverdatabase. Her lagres indkommende data efter anbefalinger fra sundhedsmyndighederne i 21 dage, hvorefter de automatisk slettes fra serveren. Ifølge sundhedsmyndighederne behøver data kun at blive opbevaret i 21 dage i forhold til smittesporing og kontaktopsporing.

Sammen med QR-koden er der en kort informationsfolder og grafisk materiale i flere størrelser til selvprint. Materialet kan du placere og hænge op strategiske steder. Informationsmaterialet skal hjælpe dit personale og dig med at være godt klædt på, så I kan informere jeres besøgende gæster og kunder om, hvordan den frivillige digitale registrering kan gøre en forskel i smitteopsporing og kontaktopsporing. 

 

Hvordan sikres data i RestQR?

Formålet med RestQR elektronisk / digital registrering er at lette gæsters frivillige digitale registrering, når de besøger din virksomhed og komme den tendens, der ses i udlandet i forkøbet. Det er her vigtigt at understrege, at den elektroniske registrering af dine gæster er frivillig og ikke et lovkrav eller en opfordring fra myndighederne. Men vi kan se, at sundhedsmyndighederne har udfordringer i deres smittearbejde – senest med de tilfælde af smitte- og kontaktsporing i bylivet i Aarhus, hvor det har været svært at finde tilbage til de besøgende gæster. Her bidrager RestQR til at lette myndighedernes arbejde i smitteopsporing og i arbejdet med kontaktopsporing. 

RestQR er udviklet på baggrund af råd  fra sunhedsmyndighederne og Datatilsynet. Det betyder derfor også, at du kan berolige dine gæster med, at indtastede data alene må og kan bruges i direkte forbindelse med standsning af smittekæder, smitteopsporing og kun lagres i en begrænset periode af 21 dage, hvilket er den anbefalede tid i.flg. SPS.

Data lagres på en dedikeret, krypteret server, der kun kan tilgås ved anmodning om kode af virksomhedens juridisk ansvarlige og ved dokumenteret smitteopsporing og/eller efter direkte anmodning fra sundhedsmyndighederne.

 

Hvem har adgang til RestQr-databasen?

Det er kun virksomhedens juridisk ansvarlige, der kan anmode om at få adgang til databasen – eller sundhedsmyndighederne – ved mistanke om eller i direkte forbindelse med smitteopsporing og kontaktopsporing. I disse tilfælde kontakter man RestQR for en engangskode, der giver adgang til ressourcen og de indhentede data kan tilgås.

Let og effektiv smittesporing

RestQR digital og elektronisk registrering - hvad betyder det for dine gæster?

Smitteopsporing og kontaktopsporing i kampen mod Covid19

Det er ikke længe siden, at en beværtning blev hårdt ramt, da en medarbejder viste sig at være smittet med Corona. Kort tid efter fulgte endnu en episode med mere end 25, der blev smittede efter besøg på det samme serveringssted.  Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) opfordrede ved pressemødet 7. september landets caféer og restaurationer til at registrere gæsters kontaktoplysninger, og senest har sundhedsmyndighederne udtrykt frustration over den vanskelige smitteopsporing og kontaktopsporing i bylivet. RestQR gør smitteopsporing og kontaktopsporing lettere både for café- og restaurationsbranchen, for gæsterne og for sundhedsmyndighederne, der direkte og effektivt kan få adgang til de nødvendige data ved smittesporing.

I en sådan situation – hvis dine gæster har ladet sig elektronisk registrere – kan smitteopsporingen hurtigt indkredses og nødvendig information hjælpe de respektive myndigheder, så dine gæster kan blive informeret. RestQR kan gøre smittesporing og kontaktopsporing lettere  – for alle.  Det er både ansvarligt og en god måde at hjælpe hinanden og myndighederne i Coronatiden.

Når dine gæster bruger RestQR digital registrering, handler det derfor om samfundssind og at tage et fælles ansvar. Det handler også om den signalværdi virksomheden sender til sine gæster.

Scan og check-in - hvad skal dine besøgende gæster gøre?

RestQR elektronisk og digital og elektronisk registrering til smitteopsporing og kontaktopsporing kræver ikke noget af dine gæster. Dine gæster skal ikke foretage sig andet end at scanne den unikke QR-kode, når de ankommer til dit sted. RestQR digital og elektronisk registrering generer automatisk dato og tidspunkt for indtjekning – kun telefonnummer er påkrævede informationer – en information der i de fleste tilfælde sker ved autoudfyld. Digital registrering er som sagt aldeles frivillig, men den fælles indsats for at bryde smittekæderne og bidrage med nødvendige data til smittesporing og kontaktopsporing hurtigst muligt, vil være en stærk motivation for folk at scanne og lave et check-in.

 

Smitteopsporing gøres nemt for myndighederne

Styrelsen for Patientsikkerhed modtager dagligt informationer fra Statens Serum Institut for nye smittede. Problemet er her, at de registrerede informationer ofte kræver et benarbejde for at finde frem til de relationer, der er i den smittedes netværk.

Statens Seruminstitut (SSI) sender os dagligt oplysninger om, hvem der er testet positiv for coronavirus. Vi modtager oplysninger i form af navn og adresse, men ikke telefonnummer. Før vi kan ringe til en smittet, skal vi derfor først selv finde kontaktoplysningerne. Dette hjælper Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, som har base i Jonstruplejren, med. Hvis vi ikke kan finde et telefonnummer, sender vi i stedet en besked til den smittede i e-boks. 

Styrelsen for Patientsikkerhed

RestQR kan hjælpe sundhedsmyndighedernes arbejde til en hurtigere og mere effektiv smitteopsporing og kontaktopsporing så smittekæder kan brydes. Derfor er den vigtigste information ved digital og elektronisk registrering, at besøgende gæster oplyser et telefonnummer.

Tilmelding & betalingsbetingelser

Én gang for alle

RestQR er ikke gratis – men tilgengæld betaler du kun et éngangsbeløb, der dækker fem år fra registreringsdato. 

Oprettelse i RestQR koster kr. 1.000 kr. ekskl. moms pr. virksomhed. Prisen dækker omkostninger og vedligehold af dedikeret, krypteret database til den enkelte virksomhed, unik QR-kode samt adgang til grafisk materiale og informationsfolder til selvprint.

Der er ingen binding eller uforudsete udgifter forbundet med din oprettelse. Du kan til enhver tid opsige din profil – ligesom dine gæster til enhver tid kan framelde sig deres registrering inden de 21 dage, som sundhedsmyndighederne anbefaler, er gået. Ved opsigelse nedlægges din profil ligeledes 21 dage efter sidste registrant jf. tidsrum for smittesporing.

RestQR logo

Kr. 1.000,- ekskl. moms

Dedikeret, krypteret serverplads til datalagring

Drift og vedligehold af server

Unik QR-kode

Grafisk materiale i forskellige formater til selvprint - eller send til dit trykkeri

Upload dit eget logo og det bliver automatisk indsat i det grafiske materiale

Kort informationsfolder til dit personale til selvprint

restqr - digital registrering - smitteopsporing covid19